Velkommen til foresattportalen for barnehage og SFO.

Ny søknad
For å sende inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over.

Er du folkeregistrert i Øystre Slidre kommune er det viktig at du logger inn via ID-porten før du søkjer om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningane som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne leggje til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Etter at du har logga deg inn vel du fane Barnehage eller SFO og fyller inn søknadsskjemet.

Dersom du per i dag ikkje er folkeregistrert i Øystre Slidre kommune må du søkje utan å vere logga inn. Dersom du søkjer utan å vere logga inn, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysningar.

Dersom du ikkje får logga deg inn eller har andre spørsmål kan du kontakte kommunen.

Endre/fjerne søknad
For å endre eller fjerne søknad må du vere innlogga.

Endre plass/opphaldstid
For å endre plass/opphaldstid, må du vere innlogga.

Oppseiing av plass
For å seie opp plassen, må du vere innlogga.

Oppdatering av kontaktinformasjon
Under Min Side kan du sjå og oppdatere dine og familien sine opplysningar. Det er søkjar sitt ansvar at riktige opplysningar blir lagt inn.

Innlogging skjer med ID-porten.