Velkommen til foresattportalen for barnehage og SFO.

Ny søknad
For å leggje inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over. Du søker om ny plass i kommunal barnehage eller SFO utan å logge inn . Du må ha fødselsnummer eller D-nummer, e-postadresse og mobilnummer. Det samme gjeld ved søknad om overflytting til annan barnehage eller SFO.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten.

Endre / fjerne søknad
For å endre eller fjerne ein søknad må du vere innlogga.

Endre plass / seie opp
For å endre plass eller seie opp ein plass, må du vere innlogga.